Panduan dan Bimbingan Guru Al-Quran

RM19.90

Setiap guru al-Quran memikul tanggungjawab yang besar dalam mendidik para pelajarnya. Mereka perlu mempunyai ciri-ciri dan keperibadian yang mulia serta berpegang kepada iktikad yang betul. Selain itu, guru al-Quran perlu mempunyai niat yang ikhlas dalam melaksanakan tanggungjawabnya serta berpegang teguh kepada ajaran agama.
Panduan dan Bimbingan Guru Al-Quran ini dapat memberikan panduan kepada guru-guru al-Quran serta bakal-bakal guru dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Pengajaran al-Quran ini perlu dilaksanakan dengan baik bagi memastikan ilmu yang disampaikan itu benar-benar melahirkan generai berakhlak dan berilmu.
Guru al-Quran tidak sekadar mengajar muridnya membaca kitab suci itu tetapi apa yang lebih penting ialah guru perlu menjaga agama yang disyariatkan seperti hukum-hukum agama yang disyariatkan seperti hukum-hukum agama yang dizahirkan dan membudayakan perkara-perkara yang digalakkan di dalam agama Islam.
Dalam konteks ini, penulis turut menyenaraikan pelbagai jenis ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh guru al-Quran bagi memastikan pengajarannya berkesan. Antara bidang ilmu itu termasuklah akidah, tafsir, fiqh, nasikh dan mansukh, hadis dan as-sunnah, tasawuf dan sejarah Islam.
Buku ini turut memuatkan metode-metode yang perlu digunakan oleh guru al-Quran untuk mengajar pelajar-pelajarnya yang berbeza latar belakang. Penggunaan kaedah pengajaran yang sesuai adalah penting bagi membolehkan setiap pelajar itu dapat memahami apa yang diajar itu dengan cepat.

Weight 0.3 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Panduan dan Bimbingan Guru Al-Quran”

Order yang telah diproses.

Jumlah pelanggan kami.

Koleksi buku.