Celik Muamalah

RM35.00

Persoalan berkenaan muamalah sentiasa timbul di tengah-tengah masyarakat kerana ia berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. Menerusi buku Celik Muamalah, pembaca dapat mengetahui dan mendalami akan hukum-hukum mengenai urusan muamalah di sebalik penetapan hukum, sebab, sumber dan hubung kaitnya dengan objektif syariat Islam secara umum. Ini bagi memastikan hukum yang diputuskan dapat disesuaikan dengan permasalahan baharu yang timbul.
Kandungan Celik Muamalah ini mencakupi hukum-hukum syarak yang disusun bagi mengatur urusan sesama manusia di dunia, sama ada yang berkaitan dengan harta, pengurusan kewangan, hutang, pelaburan, jual beli, takaful, wakaf dan lain-lain/ Penerangan dikuatkan dengan nas al-Quran dan al-Hadis yang sohih serta dihuraikan dengan cara yang menarik.
Buku ini membincangkan beberapa aspek muamalah dan seterusnya menjadi asas kepada pembangunan kewangan dan ekonomi Islam yang halal dan patuh syariah. Buku ini juga mampu memberi sumbangan hukum syarak di dalam bidang muamalah dan seterusnya menjadi bahan rujukan berguna.

Weight 0.6 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Celik Muamalah”

Order yang telah diproses.

Jumlah pelanggan kami.

Koleksi buku.